กิจกรรมวันอาเซียน 8 สิงหาคม

นายสุธี  ปั้นบัว  ผู้อำนวยการโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม คณะครู บุคลากรทางศึกษา และนักเรียนโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม จัดกิจกรรมวันอาเซียน เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม   More »

 

กำหนดการ เปิดภาคเรียน 1/2559 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม

เปิดภาคเรียน 1/2559

กำหนดการ เปิดภาคเรียน 1/2559 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม

เชิญร่วม “กิจกรรมวันวิชาการ ปีการศึกษา 2558″

กิจกรรมวันวิชาการ ปีการศึกษา 2558

เชิญร่วม “กิจกรรมวันวิชาการ ปีการศึกษา 2558″ วันที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไปณ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม

นายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม

นายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม เนื่องในการสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม เนื่องในการสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ตารางสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2/2557

ตารางสอบกลางภาค 2/2557

ตารางสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2/2557  

10 พฤติกรรมทำลายกระดูก!

พฤติกรรมทำลายกระดูก

กระดูกสันหลังมีความสำคัญต่อบุคลิกภาพ วันนี้เรามี 10 วิธีที่คุณอาจเคยทำและไม่รู้ว่ามันทำร้ายกระดูกสันหลังของคุณมาบอกกัน 1. การนั่งไขว่ห้าง จะทำให้น้ำหนักตัวลงที่ก้นข้างใดข้างหนึ่ง เป็นผลให้กระดูกคด 2. การนั่งหลังงอ หลังค่อม เช่น การอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ติดต่อกันนานๆ เป็นชั่วโมง จนทำให้กล้ามเนื้อเกร็งค้าง เกิดการคั่งของกรดแล็คติก มีอาการเมื่อยล้า ปวด และมีปัญหาเรื่องกระดูกผิดรูปตามมา 3. การนั่งกอดอก จะทำให้หลังช่วงบน สะบัก และหัวไหล่ถูกยืดยาวออก หลังช่วงบนค่อมและงุ้มไปด้านหน้า ทำให้กระดูกคอยื่นไปด้านหน้า มีผลต่อเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงแขน อาจทำให้มืออ่อนแรงหรือชาได้ 4. การนั่งเบาะเก้าอี้ไม่เต็มก้น จะทำให้กล้ามเนื้อหลังต้องทำงานหนัก เพราะเป็นฐานในการรับน้ำหนักตัว 5. การยืนพักขาลงน้ำหนักด้วยขาข้างเดียว การยืนที่ถูกต้อง ควรลงน้ำหนักที่ขาทั้ง 2 ข้างเท่าๆกัน โดยยืนให้ขากว้างเท่าสะโพก

วันสันติภาพสากล (The International Day of Peace)

วันสันติภาพสากล

วันสันติภาพสากล (The International Day of Peace) ตรงกับวันที่ 21 กันยายนของทุกปี เพื่ออุทิศให้กับสันติภาพ        วันที่ 21 กันยายน ของทุกปีเป็นวันสันติภาพสากล วันนี้จัดขึ้นเพื่อประกาศการเริ่มต้นของวันสันติภาพสากล ระฆังสันติภาพ ณ สำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติ จะดังขึ้น ซึ่งระฆังดังกล่าวถูกหลอมขึ้นจากเหรียญที่เด็กทั่วโลกช่วยกันบริจาค ระฆังใบนี้ถือเป็นอนุสรณ์เตือนให้ระลึกถึงความสูญเสียจากสงคราม โดยมีการสลักประโยคหนึ่งประโยคไว้ข้างระฆังว่า Long live absolute world peace. ขอความยั่งยืนจงมีแด่สันติภาพอันแท้จริง      ปี 1981 คณะกรรมการสหประชาชาติประกาศมติที่รับรองโดยคอสตารีกา ให้วันอังคารที่สามของเดือนกันยายน (ซึ่งเป็นวันเปิดประชุมสามัญ) เป็นวันสันติภาพสากล เพื่อให้ความสำคัญกับสันติภาพ 20 ปีให้หลัง

ประวัติตะกร้อ

กีฬา ตะกร้อ

ประวัติตะกร้อ ที่มาที่ไป กีฬาตะกร้อ          ในการค้นคว้าหาหลักฐานเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดการกีฬาตะกร้อในอดีตนั้น ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้อย่างชัดเจนว่ากีฬาตะกร้อนั้นกำเนิดจากที่ใด จากการสันนิษฐานคงจะได้หลายเหตุผลดังนี้ ประเทศพม่า เมื่อประมาณ พ.ศ. 2310 พม่ามาตั้งค่ายอยู่ที่โพธิ์สามต้น ก็เลยเล่นกีฬาตะกร้อกัน ซึ่งทางพม่าเรียกว่า “ชิงลง”         ทางมาเลเซียก็ประกาศว่า ตะกร้อเป็นกีฬาของประเทศมาลายูเดิมเรียกว่า ซีปักรากา (Sepak Raga) คำว่า Raga หมายถึง ตะกร้า          ทางฟิลิปปินส์ ก็นิยมเล่นกันมานานแล้วแต่เรียกว่า Sipak          ทางประเทศจีนก็มีกีฬาที่คล้ายกีฬาตะกร้อแต่เป็นการเตะตะกร้อชนิดที่เป็นลูกหนังปักขนไก่ ซึ่งจะศึกษาจากภาพเขียนและพงศาวดารจีน ชาวจีนกวางตุ้งที่เดินทางไปตั้งรกรากในอเมริกาได้นำการเล่นตะกร้อขนไก่นี้ไปเผยแพร่ แต่เรียกว่าเตกโก (Tek K’au) ซึ่งหมายถึงการเตะลูกขนไก่ ประเทศเกาหลี ก็มีลักษณะคล้ายกับของจีน แต่ลักษณะของลูกตะกร้อแตกต่างไป คือใช้ดินเหนียวห่อด้วยผ้าสำลีเอาหางไก่ฟ้าปัก

กลอนสุภาพ กลอนแปด

กลอนแปด

ลักษณะคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ ลักษณะคำประพันธ์ กลอนสุภาพ (กลอนแปด) บทหนึ่งมี 2 คำกลอน หรือ 2 บาท บาทที่ 1 เรียกว่า บาทเอก มี 2 วรรค คือ วรรคสดับ และวรรครับ บาทที่ 2 เรียกว่า บาทโท มี 2 วรรค คือ วรรครอง และวรรคส่ง ในวรรคหนึ่งจะมีคำตั้งแต่ 7-8 พยางค์ สัมผัส สัมผัสนอก พยางค์สุดท้ายของวรรคที่หนึ่ง (วรรคสดับ) สัมผัสกับพยางค์ที่สามหรือห้าของวรรคที่สอง (วรรครับ) พยางค์สุดท้ายของวรรคที่สองสัมผัสกับพยางค์สุดท้ายของวรรคที่สาม

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ

เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ให้นักเรียนลองคิด และหาคำตอบดูนะ

ถ้าป้าซ้อยต้องการเลี้ยงกาแฟผู้เข้าประชุมทั้งหมด 30 คน

โจทย์ปัญหา ร้อยละ

โจทย์ ป้าซ้อยซงกาแฟ 5 ถ้วย โดยใช้อัตราส่วนของกาแฟบด 3 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 5 ถ้วย ถ้าป้าซ้อยต้องการเลี้ยงกาแฟผู้เข้าประชุมทั้งหมด 30 คน คนละ 1 ถ้วย ป้าซ้อยจะต้องใช้กาแฟบดกี่ช้อนโต๊ะ