สัญลักษณ์ของโรงเรียน – โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

อักษรย่อ      ป.พ.

สีประจำโรงเรียน  คราม-แสด

ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นสะเดา

คำขวัญโรงเรียน   ปัญญาก้าวไกล วินัยก้าวหน้า

คติพจน์ของโรงเรียน  ปญญาย ปริสุชฌติ  “คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา”

ปรัชญาของโรงเรียน  การศึกษาพัฒนาชีวิต

 

 

ใส่ความเห็น