กลุ่มบริหารทั่วไป – โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม

กลุ่มบริหารทั่วไป

แผนภูมิการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป
แผนภูมิการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป

นางอังคณา นาเจริญ

นางอังคณา นาเจริญ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ใส่ความเห็น