กลุ่มบริหารงานบุคคล – โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางชวนพิศ พงษ์รอด

 นางชวนพิศ พงษ์รอด

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

ใส่ความเห็น