กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา – โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูอังคณา  นาเจริญ 
นางอังคณา นาเจริญ 
ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

นายนัฐพล  พิมพ์ทอง
พนักงานราชการ

ใส่ความเห็น