กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ – โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ครูอำพล   สกุลสัมพันธ์ศรี 

นายอำพล สกุลสัมพันธ์ศรี 
ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 


ครูไสว   สกุลสัมพันธ์ศรี 

นางไสว สกุลสัมพันธ์ศรี 
ครู คศ.2 ชำนาญการ 


ครูพรฤดี   สุริยภิญโญพงศ์ 

นางพรฤดี สุริยภิญโญพงศ์ 
ครู คศ.2 ชำนาญการ

ใส่ความเห็น