แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ – โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ

ให้นักเรียนลองคิด และหาคำตอบดูนะ

เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ
เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ

ใส่ความเห็น