นายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม – โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม

นายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม

นายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม เนื่องในการสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3นายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม เนื่องในการสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม เนื่องในการสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม เนื่องในการสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม เนื่องในการสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม เนื่องในการสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม เนื่องในการสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม เนื่องในการสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม เนื่องในการสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

ใส่ความเห็น