เชิญร่วม “กิจกรรมวันวิชาการ ปีการศึกษา 2558” – โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม

เชิญร่วม “กิจกรรมวันวิชาการ ปีการศึกษา 2558”

เชิญร่วม “กิจกรรมวันวิชาการ ปีการศึกษา 2558” 
วันที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป
ณ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม

กิจกรรมวันวิชาการ ปีการศึกษา 2558
เชิญร่วม “กิจกรรมวันวิชาการ ปีการศึกษา 2558”

ใส่ความเห็น