โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม
97 หมู่ 7   ตำบลวังเย็น  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
 ผู้บริหาร

นายสุธี ปั้นบัว
ผู้อำนวยการ

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2554

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
© copyright@2011 pyp.ac.th. All rights reserved. Power by : โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม