ประเทศมาเลเซีย


ธงชาติประเทศมาเลเซีย


 ธงชาติประเทศมาเลเซีย


ตราแผ่นดินประเทศมาเลเซีย


 ตราแผ่นดินประเทศมาเลเซีย


เมืองหลวงมาเลเซีย


 เมืองหลวงเมเลเซีย


กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของมาเลเซีย

ชุดประจำชาติประเทศมาเลเซีย


 ชุดประจำชาติประเทศมาเลเซีย


ดอกไม้ประจำชาติประเทศมาเลเซีย


 ดอกไม้ประจำชาติประเทศมาเลเซีย


สำหรับประเทศมาเลเซียนั้น มีดอกไม้ประจำชาติเป็น ดอกพู่ระหง (Bunga Raya) ในภาษาท้องถิ่นเรียกกันว่า บุหงารายอ หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ ดอกชบาสีแดง ลักษณะกลีบดอกเป็นสีแดง มีเกสรยื่นยาวออกมาเหนือดอกซึ่งถูกจัดให้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศมาเลเซีย เพื่อเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นและความอดทนในชาติ โดยเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมให้สูงส่งและสง่างาม รวมทั้งยังสามารถนำไปใช้ในทางการแพทย์และความงามได้อีกด้วย


แหล่งท่องเที่ยวประเทศมาเลเซีย


	แหล่งท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์


กรุงกัวลาลัมเปอร์ ก่อตั้งประมาณ ค.ศ. 1850 (พ.ศ. 2393) มีเนื้อที่ประมาณ 243 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 1.6 ล้านคน ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่มีประชากรมากสุดของประเทศ เมื่อมองทางด้านเชื้อชาติของผู้อาศัยในกรุงกัวลาลัมเปอร์ พบว่า เป็นชาวมาเลย์และชาวจีนเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่ชาวอินเดียมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น


สกุลเงินประเทศมาเลเซีย


สกุลเงินประเทศมาเลเซีย


ริงกิตมาเลเซีย หรือที่ชาวบ้านมักเรียกว่า ดอลลาร์มาเลเซีย เป็นเงินตราประจำชาติของประเทศมาเลเซีย ซึ่งแบ่งเป็น 100 เซ็น (รหัสเงินตรา MYR). ดอลลาร์สิงคโปร์และดอลลาร์บรูไนก็เรียกว่า ริงกิต ในภาษามาเลย์ คำว่า ringgit ในภาษามาเลย์แปลว่า "เป็นหยัก ๆ" และใช้อ้างถึงขอบหยัก ๆ ของ เหรียญเงินของประเทศสเปนที่ใช้แพร่หลายในพื้นที่


ข้อมูลทั่วไป


ชื่อทางการ : สาธารณรัฐกัวเตมาลา หรือ Republic of Guatemala

เมืองหลวง : กรุงกัวลาลัมเปอร์(Kuala Lumpur)

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร ประกอบด้วยดินแดนสองส่วน คือ มาเลเซียตะวันตก ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ประกอบด้วย11 รัฐ คือ ปะหัง สลังงอร์ เนกรีเซมบิลัน มะละกา ยะโฮร์ เประ กลันตัน ตรังกานู ปีนัง เกดะห์ และปะลิส มาเลเซียตะวันออก ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว (กาลิมันตัน) ประกอบด้วย 2 รัฐ คือ ซาบาห์ และซาราวัก นอกจากนี้ยังมีเขตการปกครองภายใต้สหพันธรัฐ อีก 3 เขต คือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (เมืองหลวง) เมืองปุตราจายา (เมืองราชการ) และเกาะลาบวน

พื้นที่ : 3908,890 ตารางกิโลเมตร พื้นดิน 108, 430 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ำ 460 ตารางกิโลเมตร

ประชากร : 14,373,472 คน (ค่าประมาณการ เดือนกรกฏคมคม พ.ศ. 2556)

ภาษา : ภาษาสเปน อย่างไรก็ดี ยังมีชาวกัวเตมาลา 40% ที่สื่อสารโดยใช้ภาษาพื้นเมือง

ศาสนา : คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกโปรแตสเตนท์

การปกครอง : สาธารณรัฐ (Constitutional Democratic Republic)

สภาพภูมิอากาศ : ร้อนชื้นในบริเวณที่ราบต่ำและอากาศเย็นในบริเวณที่สูง

เศรษฐกิจ :

1. เกษตรกรรม ผลิตยางพาราที่สำคัญของโลก และข้าวเจ้าปลูกมากบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำทั้ง 2 ด้าน

2. การทำเหมืองแร่ แร่ที่สำคัญ ได้แก่ แร่ดีบุกส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกแร่เหล็ก น้ำมัน และแก๊สธรรมชาติ

3. การทำป่าไม้ ส่วนใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็ง ส่งไม้ออกเป็นอันดับ 2 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากอินโดนีเซีย

4. อุตสาหกรรม ได้ชื่อว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชีย (NICs)

------------------------------------------------------------------------