ความสัมพันธ์อาเซียนกับประเทศคู่เจรา
    อาเซียนมุ่งเน้นความร่วมมือภายนอก โดยมีความสัมพันธ์กับประเทศคู่เจรจา (Dialogue Partners) 10 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย แคนนาดา จีน อินเดีย ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐเกาหลี รัสเซีย สหรัฐฯ และสภาพยุโรป และกับสหประชาชาติเพื่อทำให้เกิดสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศในภูมิภาคที่เอื้ออำนวยต่อกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน

------------------------------------------------------------------------
ความสัมพันธ์อาเซียน-ออสเตรเลีย
ASEAN Charter
ออสเตรเลียเป็นประเทศแรกที่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ กับอาเซียนในฐานะประเทศคู่เจรจา เมื่อปี 2517(ค.ศ. 1974) และดำเนินการความสัมพันธ์.... อ่านต่อ
ความสัมพันธ์อาเซียน-แคนนาดา
ASEAN Charter
ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและแคนาดาเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในปี 2520 โดยได้มีการลงนามในความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในปี 2524 เพื่อเป็น....อ่านต่อ

ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน
ASEAN Charter
ความสัมพันธ์อาเซียน-จีนเริ่มขึ้นเมื่อปี 2534 (ค.ศ. 1991) โดยในปี 2549 (ค.ศ. 2006) ได้มีการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ ที่นครหนานหนิง เพื่อฉลอง.... อ่านต่อ
ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย
ASEAN Charter
อาเซียนกับอินเดียเริ่มต้นความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการในปี 2535 ในลักษณะคู่เจรจาเฉพาะด้านและยกระดับขึ้นเป็นคู่เจรจาอย่างสมบูรณ์ เมื่อปี 2538 ต่อมาได้พัฒนาความ....อ่านต่อ

ความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น
ASEAN Charter
อาเซียนและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์กันมายาวนานตั้งแต่ปี 2516 แต่ญี่ปุ่นเป็นประเทศคู่เจรจาทางการของอาเซียนตั้งแต่ปี 2520 ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่นครอบคลุมด้านการเมือง.... อ่านต่อ
ความสัมพันธ์อาเซียน-นิวซีแลนด์
ASEAN Charter
ความสัมพันธ์อาเซียน-นิวซีแลนด์ เริ่มตั้งแต่ปี 2518 โดย นิวซีแลนด์เป็นประเทศคู่เจรจา ลำดับที่ 2 ของอาเซียนหลัง จากออสเตรเลีย เดิมความสัมพันธ์เป็นไปในลักษณะ....อ่านต่อ

ความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซีย
ASEAN Charter
ออสเตรเลียเป็นประเทศแรกที่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ กับอาเซียนในฐานะประเทศคู่เจรจา เมื่อปี 2517(ค.ศ. 1974) และดำเนินการความสัมพันธ์.... อ่านต่อ
ความสัมพันธ์อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี
ASEAN Charter
ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและแคนาดาเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในปี 2520 โดยได้มีการลงนามในความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในปี 2524 เพื่อเป็น....อ่านต่อ

ความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐอเมริกา
ASEAN Charter
ความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐฯ เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2520 โดยในช่วงแรกเป็นความร่วมมือด้านการพัฒนา ต่อมาขยายถึงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ปัจจุบันสหรัฐฯ .... อ่านต่อ
ความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป
ASEAN Charter
ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและแคนาดาเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในปี 2520 โดยได้มีการลงนามในความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในปี 2524 เพื่อเป็น....อ่านต่อ       ------------------------------------------------------------------------