โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม
97 หมู่ 7   ตำบลวังเย็น  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190


 ผู้บริหาร

นายสุธี ปั้นบัว
ผู้อำนวยการ

กลุ่มสาระศิลปะ
ครูพรชัย  ปลื้มจิตต์
นายพรชัย ปลื้มจิตต์
ครู คศ.2 ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
© copyright@2011 pyp.ac.th. All rights reserved. Power by : โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม