โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม
97 หมู่ 7   ตำบลวังเย็น  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190


 ผู้บริหาร

นายสุธี ปั้นบัว
ผู้อำนวยการ

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ครูนฤมล  พงศโรจน์

นางนฤมล พงศโรจน์
ครู คศ.2 ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


ครูภรณ์พรรณษา   บุญเพชร

นางสาวภรณ์พรรษา บุญเพชร
ครูผู้ช่วย


ครูนิภาวรรณ  ลำเจียกเทศ

นางสาวนิภาวรรณ ลำเจียกเทศ
ครูผู้ช่วย


Paipai Teacher

Miss Pai
ครูสอนภาษาจีน
Chinese Literature
โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
© copyright@2011 pyp.ac.th. All rights reserved. Power by : โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม