โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม
97 หมู่ 7   ตำบลวังเย็น  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190


 ผู้บริหาร

นายสุธี ปั้นบัว
ผู้อำนวยการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาครูวรัญญา   เนียนทศาสตร์

นางวรัญญา เนียนทะศาสตร์
ครู คศ.2 ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ครูประจักษ์    พุทธเจริญ

นายประจักษ์ พุทธเจริญ
ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ


ครูนพรัตน์   แก้วสุทะ

นางสาวนพรัตน์ แก้วสุทะ
ครูผู้ช่วย
โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
© copyright@2011 pyp.ac.th. All rights reserved. Power by : โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม