สดุดี ครูกลอน สุนทรภู่

 “สดุดี ครูกลอน สุนทรภู่”

ตัวอย่างเช่น

สดุดีครูกลอนสุนทรภู่                                    ตัวไม่อยู่แต่รู้ชื่อเลื่องลือหนา

เป็นมหากวีเอกของโลกนา                              ขอบูชาบุคคลนี้กวีไทย

ยี่สิบหกมิถุนามาบรรจบ                                  ขอน้อมนบน้อมสักกาน้ำตาไหล

สร้างชื่อเสียงไว้มากเหลือเพื่อชาวไทย               กาพย์สอนใจกลอนทุกบทน่าจดจำ

 

 

กลอนสุนทรภู่ บางตอนจาก “พระอภัยมณี”

พระอภัยมณี

ถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทร
ไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมาน
แม้เกิดในใต้ฟ้าสุธาธาร
ขอพบพานพิศวาสไม่คลาดคลา
แม้เนื้อเย็นเป็นห้วงมหรรณพ
พี่ขอพบศรีสวัสดิ์เป็นมัจฉา
แม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภุมรา
เชยผกาโกสุมประทุมทอง

แม้เป็นถ้ำอำไพใคร่เป็นหงส์
จะร่อนลงสิงสู่เป็นคู่สอง
ขอติดตามทรามสงวนนวลละออง
เป็นคู่ครองพิศวาสทุกชาติไป

กลอนสุนทรภู่ บางตอนจาก “พระอภัยมณี”
(ตอน พระอภัยมณีเกี้ยวนางละเวง ได้ถูกนำไปดัดแปลงเล็กน้อยกลายเป็นเพลง “คำมั่นสัญญา”)